Několik příkladů umístění našich prodejních automatů